Kancelaria oferuje świadczenie kompleksowej obsługi prawnej
zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Oferta Kontakt

O KANCELARII

Oferujemy profesjonalną i nowoczesną formułę obsługi prawnej, której nadrzędnym celem jest zapewnienie Klientowi możliwie najlepszych i bezpiecznych rozwiązań. Wyróżnia nas indywidualne podejście do klienta, elastyczność i otwartość na nowe rozwiązania oraz kompleksowość świadczonych usług.

ALEKSANDRA KWAŚNIK

adwokat

Ekspert w zakresie prawa własności intelektualnej i szeroko pojętego prawa mediów. Specjalizuje się w sporach dotyczących ochrony dóbr osobistych osób prawnych i fizycznych zarówno w obszarze prawa cywilnego, jak i prawa karnego. Świadczy usługi na rzecz agencji reklamowych i domów mediowych, wydawnictw książkowych i prasowych, administratorów stron internetowych, producentów filmowo-telewizyjnych, artystów i podmiotów związanych z modą i design'em. Oferuje usługi na rzecz osób fizycznych oraz kompleksową obsługę przedsiębiorców obejmującą opiniowanie lub sporządzanie umów, bieżące opiniowanie zawieranych transakcji, reprezentację w prowadzonych negocjacjach oraz sporach sądowych, prowadzenie spraw windykacyjnych, doradzanie w kwestiach prawa pracy. Doświadczenie zawodowe zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas studiów związana ze studencką poradnią prawną udzielającą pomocy prawnej osobom w trudnej sytuacji materialnej. Studiowała Zarządzanie na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jest absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

EDUKACJA

Prawo na Wydział Parawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Aaplikacja adwokacka Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie

OFERTA

Prawo prasowe i ochrona dóbr osobistych

Analiza materiałów prasowych oraz reklam przed publikacją pod względem zagrożeń prawnych. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz przygotowywanie wniosków o publikację odpowiedzi i sprostowań prasowych. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących publikacji odpowiedzi i sprostowań prasowych oraz prowadzenie spraw sądowych dotyczących ochrony dóbr osobistych. Dochodzenie roszczeń (majątkowych i niemajątkowych) związanych z naruszeniem dóbr osobistych. Reprezentowanie Klientów w postępowaniach karnych dotyczących spraw o zniewagę i zniesławienie. Reprezentowanie Klientów w postepowaniach toczących się w trybie wyborczym.

Prawo cywilne

Przygotowywanie i negocjowanie dokumentacji. Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z dochodzeniem roszczeń pieniężnych, roszczeń wynikających z umów, o odszkodowanie i zadośćuczynienie, związanych z błędem w sztuce medycznej oraz spraw z zakresu prawa własności.

Prawo gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, przygotowywania i opiniowania umów oraz negocjacji z kontrahentami. Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego.

Prawo rodzinne

Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach o rozwód i separację. Doradztwo i reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących uregulowania kontaktów z dzieckiem, alimentów oraz ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa. Doradztwo i reprezentacja Klientów w postepowaniach związanych z uregulowaniem stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami.

Prawo karne

Doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności karnej za przestępstwa. Doradztwo i prowadzenie spraw z zakresu odpowiedzialności karnej z tytułu nieuczciwej konkurencji oraz naruszeń prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego.

Prawo właśności intelektualnej

Doradztwo w zakresie praw autorskich oraz znaków towarowych. Doradztwo w sprawach nieuczciwej konkurencji. Reprezentowanie Klientów w postepowaniach sądowych dotyczących ochrony własności intelektualnej.

KONTAKT

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Kwaśnik

NIP 797-201-82-96
mBank 25 1140 2004 0000 3702 7705 6596

90-364 Łódź,
ul. Tylna 4c/32